Tercih.tv

Mezun Olduktan Sonra Türkiye’de İş Bulmakta Zorlanacağınız 5 Bölüm!

12 Haziran 2019

Gerek ekonomik sebepler gerek teknoloji çağının getirdiği yenilik ve değişiklikler iş hayatında ve piyasada önemli değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliklerin sonucunda işsizlik gibi problemler kaçınılmaz olsa da elbette kontrol altında olması ve düzene oturtulması gerektiği de aşikâr. Özellikle üniversite mezunlarının isyan ettiği işsizlik problemi bazı lisans programlarında genele kıyasla daha fazla göze çarpmaktadır. İşte son dönemde Türkiye’de iş bulmakta zorlanan üniversite mezunlarının öğrenim gördüğü 5 alan.

1) Güzel Sanatlar Ve Bölümleri

 Sanat dendiğinde aklınıza gelebilecek bölümlerin tamamı ne yazık ki işsizlikte en yüksek orana sahip olan alan. Bölüm mezunlarının %20.4’ü işsiz olan sinema televizyon, radyo televizyon, sanat tarihi, resim, heykel, müzik gibi bölümler binbir zorlukla mezun olunduğu halde işsiz nüfusunun büyük bir kısmını oluşturmakta

2) Bilgisayar Bilimleri

 Bölüm mezunlarının %19.9’unun işsiz olduğu bilgisayar bilimlerinin işsizlik oranı herkes için oldukça şaşırtıcı olsa gerek. Bilgisayar bilimleri dediğimizde yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi bölümler akla geldiği gibi yaşadığımız teknoloji çağında bu bölümlerde nasıl işsizlik sorunu olabildiği de büyük bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Bu işsizliğin sebebi ilgili şirketlerin çalışan seçerken aradıkları kriterler. Şirketlerin ihtiyacı olan nitelikteki bilgisayar teknolojileri hakkında kendisini dışarıda geliştirmiş ve bu yetkinlikleri kazanmış, hayalleri ve hedefleri olan, ne yaptığını ve yapmak istediğini bilen girişken kişiler, ilgili lisans programlarından mezun olmamış olmalarına rağmen şirketlerin dikkatlerini çekebilmekte ve iş sahibi olabilmekte.

3) Gazetecilik Ve Enformasyon

Mezunlarının yaklaşık %19.1’unun işsiz olduğu gazetecilik ve enformasyon bölümlerindeki bu oranın sebebi belki de gelişen teknolojilerle, internetin yaygınlaşması ve sosyal medyanın aktif kullanılmasıyla ortaya çıkan yeni haberleşme yöntemlerinin ortaya çıkmasından kaynaklanır. İlgili kuruluşlar klasik gazetecilik niteliklerinin yanında teknolojiyle uyum içinde ilerleyen ve gelişen bilgi birikime sahip iletişim uzmanlarıyla çalışmayı tercih ediyor. Zaten okuduğunuz bölüm ne olursa olsun kendinizi geliştirmeniz ve farkınızı ortaya koymanız çok önemli.

4) Yaşam Bilimleri

 Yaşam bilimleri biyolojik bilimler ekosistem ve çevreyi kapsayan biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik, kimya, biyokimya, zooloji gibi pek çok bilim ve lisans dalını bünyesinde barındırır. İlgili bölüm mezunlarının %16’sı işsiz nüfusa dahildir. Bunun en büyük sebebi yapılan veya yapılacak araştırma faaliyetlerinin çok pahalı olmasından kaynaklanan bütçe sıkıntılarıdır. Devlet, ilgili vakıf ve kuruluşların sağladıkları destek yeterli gelemediği durumlarda ilgili bilimsel çalışmalar kesintiye uğramakta ve geleceğin bilim insanları da bu sebeple işsiz kalmaktadır.

5) Fiziki Bilimler

Fiziki bilimler doğal olaylarla ilgili sistemleri, bu sistemlerin incelenmesini, birbirleriyle ilişkilerini yasalarla açıklayan gök bilim, kimya, fizik, yer bilim ve benzeri bölümleri içine alır. İlgili lisans programların mezunlarının %15,7’si işsiz nüfusa dahil olmasının en büyük sebebi yaşam bilimlerinde de olduğu gibi, ilgili araştırma, çalışma ve projelerin maliyetlerinin çok büyük meblağalar olmasıdır. Bu bakımdan devlet kurum ve kuruluşları bu tip bilimsel araştırmalara desteğini arttırmasıyla beraber bu mesleklere sahip insanların işsizlik sorununun azalacağını söyleyebiliriz