Tercih.tv

Ne İş Yaptığını Anlayamadığınız 10 Bölüm!

31 Mayıs 2019

Elbette hepinizin çocukluktan itibaren kafasında kurduğu bir meslek vardır. Üniversite bölümü seçerken de bu hayallerin doğrultusunda seçim yaparsınız. Ama ya hayalini daha önce kurmadığınız çok daha ilginç bir alan varsa? Ya da ismini duyup ne olduğunu anlamadığınız o bölüm sizin için en uygun alansa? Sizleri bilinçlendirmek adına ne iş yaptığını ilk bakışta anlayamayabileceğiniz 10 bölümü açıkladık!

1) Su Ürünleri Mühendisliği

Amacı tatlı ve tuzlu sularda bulunan her türlü su canlısının -bitkiler , balıklar, kabuklu canlılar- korunması, avlanılması, yetiştirilmesi gibi faaliyetlerde bulunur. Özel işletmeler, laboratuvarlar ve kamu kurumları gibi yerlerde çalışan su ürünleri mühendisleri ekip çalışmalarında uyumlu, organizasyon becerisine sahip, detaylı analizlerde bulunabilen bireyler olmalıdırlar.

2) İletişim Tasarımı

 Farklı iletişim organlarında yaratıcı ve çözümleyici fikirlerle iletişim alanında yeni ufuklar oluşturmak amacıyla oluşturulmuş disiplinler arası işlevi olan bu bölüm yenilenen estetik anlayışını, gelişen bilgi teknolojilerine harmanlayarak izleyiciye bambaşka bir deneyim sunmayı amaçlar.

3) Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği

 Metal, seramik gibi farklı maddelerden gerekli mühendislik malzemelerinin tasarlanması, geliştirilmesi, üretilip mühendislik gerektiren her alandaki teknik ihtiyacın giderilmesine katkıda bulunan birçok sanayi dalında iş alanına sahip olan bir bölümdür.

4) Tıp Mühendisliği

Sağlık alanında kullanılan cihazların tanı, araştırma ve tedavi alanlarındaki etkinliğinin arttırılması, bu cihazların geliştirilmesi ve biyomalzemelerin mühendislik esaslarıyla üretilmesini sağlayan, sağlık alanındaki sorunların çözümü ve gereksinimlerin karşılanması amacıyla kurulmuş bir bölümdür.

5) Gastronomi

İsmine ilk bakışta bu ne dedirten bu bölüm Yunancada mide anlamına gelen “Gastro” kelimesinden anlaşılabileceği üzere yemek ve mutfak kültürleri arasındaki ilişkiyi incelemek, yenebilir tüm maddelerin, hijyenik ortamlarda azami damak ve göz zevkine hitap edecek şekilde sofralara gelmelerine kadar olan tüm süreç gastronomi çalışma alanını kapsamaktadır

6) Geomatik Mühendisliği

 Yer yüzündeki her türlü konum bilgisinin üretilip kullanılmasından sorumlu bilim ve teknolojiler bütünü sayılan bu bölüm arazi/kent bilgi sistemlerinin, arazi yönetiminde kadastro, mal değerlendirmesi gibi bir çok alanda düzeni sağlamayı amaçlar

7) Halk Bilim

 Toplumu ilgilendiren her konuda –siyasi yapı, ekonomik örgütlenme, gelenek, inanç ve benzeri- kültürel yaşam ve ürünlerin bütününü inceleyen bir disiplindir. İnsanların yaşantılarını, kültürel değerlerini bilimsel olarak inceleyerek derleyen, araştıran ve bunlara sistematik açıklamalar getirerek kültürler arası benzerlik ve farklılıkları ortaya koyan bilimdir.

8) Hidrojeoloji

Yer altı ve üstündeki her türlü su kütlesinin araştırılması, içilmesi, kullanılması, korunması ve benzeri teknik çalışmalar yaparak su kaynaklarının daha iyi anlaşılmasını sağlar.

9) Moleküler Biyoloji ve Genetik

 İnsan, bitki ve doğadaki diğer canlıların yaşamsal faaliyetlerini, işlevlerini araştırarak temel biyolojik sorulara yanıt bulmayı amaçlar. Hastalıklara yönelik tedavi, ilaç yöntemlerini keşfederek tıbba katkı sağlarken, tarımsal faaliyetlerin gelişimi gibi birçok alanda etkili olabilecek bir bölümdür.

10) Odyoloji

 İşitme ve denge kaybının oluşumunun tanımlanması, engellenmesi, rehabilitasyonla tedavisi, belirlenen soruna bağlı olarak seçilecek tedavi yöntemlerinde kullanılacak işitme cihazı, koklear implant gibi cihazların takip edilmesi ve özellikle bu tür sıkıntıları olan çocuklara işitsel eğitim yaklaşımları geliştirmekle ilgili çalışmalarda bulunan bir bölümdür.