Tercih.tv

Üniversiteye Geçtiğinizde Duymanız Muhtemel 10 Terimi Açıklıyoruz!

6 Haziran 2019

Üniversitenin liseden çok daha farklı bir dünya olduğunu biliyoruz. Dahil olduğunuzda yabancılaşabileceğiniz bu dünyadaki işleyici daha rahat anlamanız için bir takım kelime ve terimleri biliyor olmanız gerekiyor. Biz de bu dünyada yabancılaşmamanız için sizlere bu terimlerden hayat kurtarıcı 10 tanesini açıkladık.

1) Vize

Üniversite yani yüksek öğrenim kurumlarında yapılan ara sınavlara vize denir. Vizeler genelde ders notunuzun %30 unu etkiler. Bazı derslerin dönem içerisinde birden fazla vizesi olabilir.

2) Final

Üniversitede yapılan dönem sonu sınavlarına final denir. Ders notunuzun genelde en az %40’ını final puanınız oluşturur. En yüksek değeri olan sınav olmasıyla beraber, ara dönem sınavları olan vizelerde yeterli puan elde edemeyen ve notlarını kurtarmak isteyen öğrenciler için kurtarcılık yapar.

3) Bütünleme sınavları (BÜT)

Üniversitede vize ve finalde yeterli başarı gösteremeyen, mazeretleri sebebiyle final sınavına girememiş ve bu mazereti belgeleyemeyen öğrencilere dersten geçmeleri için bir sınav hakkı daha verilir. Bu haktan doğan sınava bütünleme sınavı ya da kısaca BÜT denir. Bütünleme sınavlarına girebilmek için o derste başarılı olmamış olmanız gerekiyor. Ancak bazı üniversiteler derste başarılı olup notunu yükseltmek isteyen öğrencilere de BÜT’lere katılma şansı tanıyor. Eğer başarılı olduğunuz halde bütünleme sınavına girerseniz alacağınız puan, final sınavından aldığınız puan yerine sayılacaktır.Bu sebeple geçmiş olduğunuz dersten bütünleme sınavına girip kalma olasılığınız olabilir. Bunun dışında o dersten devamsızlıktan kalmış olursanız bütünleme sınavına giremezsiniz. Sadece o dönemde aldığınız derslerden bütünlemeye girebilirsiniz.

4) Rektör

YÖK tarafından atanarak üniveristedeki eğitim, öğretim ve düzeni sağlamakla sorumlu profesöre rektör denir.

5) Dekan

Üniversitede sadece bir fakültenin yönetiminden sorumlu profesöre dekan denir.

6) Yatay geçiş

Herhangi bir üniversitede bir fakülte ya da bölümden başka bir fakülte ya da bölüme geçiş yapma durumuna yatay geçiş denir. Bu geçiş aynı yükseköğretim kurumuna veya farklı bir yüksek öğretim kurumuna yapılabilir. Bu geçiş için öğrencilerin belli bir başarı yüzdesine sahip olmaları gerekir. 

7) Dikey geçiş

2 yıllık önlisans eğitiminden sonra aynı ya da farklı bir üniversitenin aynı bölümünün 4 yıllık programına yani lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yaptığı geçişe dikey geçiş denir.

Bu geçiş için öğrencilerin ÖSYM tarafından DGS’ye  (dikey geçiş sınavı) girerek başarılı olmaları gerekir. 

8) Transkript

Öğrencilerin hangi dönem hangi dersleri aldığını, bu derslerden aldıkları puanların ve derslerin kredilerinin genel ortalamayla beraber yer aldığı ayrıntılı karneye transkript denir.

9) Çan eğrisi

dersi geçmek öğrencilerin için sınıf ortalamasının üzerinde not almasını gerektiren not sistemidir. Öğrenci sınıf ortalamasının altında bir not aldığı taktirde dersi tekrar almak zorunda kalır. 

10) Çift Anadal programı (ÇAP)

Ortalaması yüksek olan öğrencilerin kendi programlarına devam ederken aynı anda başka bir lisans programını da takip etmeyi sağlayan programa çift anadal programı kısaca ÇAP denir.